بومی و شمسی سازی افزونه و قالب

چاپ  

بی شک یکی از دلایل برتری سیستم های مدیریت محتوا که آنها را در بین کاربران جهان محبوب ساخته است امکان بومی سازی افزونه ها و قالب های آن سیستم ها برای انواع زبان های دنیا می باشد؛،نحوه بومی سازی افزونه ها و قالب ها می بایست بصورت کاملا استاندارد صورت پذیرد تا درمواقع مورد نیاز همچون استفاده از سایت در دو زبان مشکلی ایجاد نگردد؛این گروه با اشراف و تسلط کامل به افزونه ها و قالب های سیستم های مدیریت محتوا به بهترین نحو ممکن افزونه ها و قالب های شما را بومی سازی خواهد نمود!