اعتبار خرید

چاپ  

اعتبار خرید، مدت زمان مجاز جهت دریافت محصول خریداری شده را مشخص می کند. به عنوان مثال اگر شما محصولی با اعتبار خرید 3 ماه را خریداری کنید، از تاریخ پرداخت به مدت 3 ماه امکان دریافت محصول خریداری شده و پشتیبانی را از طریق پنل کاربری خود دارید. پس از پایان اعتبار، لینک دریافت فایل به صورت خودکار از پنل کاربری شما حذف خواهد شد.